[ Tâm sự ] Khi người khác kiếm được tiền còn bạn thì không

Khi người khác kiếm được tiền

Sladar biết cảm giác ấy là gì! Khi mà người khác kiếm được tiền còn bạn thì không. Đó là một cảm giác bất lực và khó chịu. Vô cùng. Trong đầu bạn luôn hiện lên câu hỏi tại sao lại thế? tại sao lại thế?

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài quan điểm cá nhân về vấn đề này. 
Thực chất, kiếm được tiền là một điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Theo quan điểm cá nhân của mình, khi bạn không kiếm ra tiền, chính là vì bạn chưa kiếm được. CHƯA KIẾM ĐƯỢC mà thôi. Hình ảnh người khác kiếm được tiền đối với mình chỉ càng củng cố thêm cho quan điểm mình không thể nào thất bại trong việc kiếm tiền được. Chỉ là vấn đề thời gian. Người khác làm được thì tất nhiên chúng ta cũng có thể làm được.

Mỗi khi mình chưa kiếm được tiền trong một lĩnh vực nào đó, hãy tự hỏi bản thân:
- Mình đã làm sai điều gì
- Có cách nào nữa để tiếp cận khách hàng hay không?
- Mình bán hàng như vậy đã đúng chưa?
- Sản phẩm mình bán ra có thực sự tốt?
- Nếu sản phẩm chưa tốt thì làm gì để nó trở nên tốt hơn? Điều gì khiến người khác bán được nó?

Ồ vậy đó, khi người khác kiếm được tiền còn bạn vẫn dậm chân tại chỗ. Quan điểm của bạn thế nào về vấn đề này?

No comments:

Post a Comment